Koppla av från verkligheten ett tag


Varaus                                                                                            

                 

                  01.06.2019 - 16.06.2019        Vahvistettu

                  17.06.2019 - 30.06.2019        Vahvistettu

                  05.07.2019 - 22.07.2019        Vahvistettu

                  04.08.2019 - 12.08.2019        Vahvistettu

                  13.08.2019 - 20.08.2019        Vahvistettu

                  02.09.2019 - 30.09.2019        Alustavasti

                  01.10.2019 - 31.10.2019        Alustavasti

                  04.11.2019 - 13.11.2019        Vahvistettu

                  13.11.2019 - 01.03.2020        Vahvistettu

                  01.03.2020 - 05.05.2020        Alustavasti