Koppla av från verkligheten ett tag


Kalender

Reserverat

Reserverat : 

          01.06.2019 - 16.06.2019   Bekräftat

          17.06.2019 - 30.06.2019   Bekräftat

          05.07.2019 - 22.07.2019   Bekräftat

          04.08.2019 - 12.08.2019   Bekräftat

          13.08.2019 - 20.08.2019   Bekräftat

          02.09.2019 - 30.09.2019   Preliminärt

          01.10.2019 - 31.10.2019   Preliminärt

          04.11.2019 - 13.11.2019   Bekräftat

          13.11.2019 - 01.03.2020   Bekräftat

          01.03.2020 - 05.05.2020   Preliminärt

 

    

         

         

—————